INFO BIRO
DETEKTIVSKA AGENCIJA Z
20. LETNO TRADICIJO

STORITVE

Skupaj z Vami nam je uspelo, zato se Vam zahvaljujem za zaupanje, saj ste nam kot poslovni partner s tem povedali, da cenite naše delo in verjamete v našo kvaliteto ter znanje. Verjamem, da zmoremo skupaj tudi v prihodnje premagovati ovire, ki nastajajo na Vaših poslovnih poteh.
Go to KONTROLE BOLNIŠKIH STALEŽEV

KONTROLE BOLNIŠKIH STALEŽEV

Kontrole se opravljajo raizčno ali z nadzorom osebe v času bolniškega staleža, na podlagi detektivske licence. Naš odzivni čas je isti dan. Dokazi pridobljeni pri nadzorih so dokaz pri postopkih na delovnem sodišču, kar je pokazala tudi sodna praksa. Svoja dejanja potrdimo tudi s pričanjem na sodišču.

Go to KONTROLA ALKOHOLIZIRANOSTI IN PRISOTNOSTI DROG

KONTROLA ALKOHOLIZIRANOSTI IN PRISOTNOSTI DROG

Kontrolo opravljajo osebe, katere so strokovno usposobljene, sama pa posedujem licenco detektivske zbornice. Kontrole se opravljajo napovedano ali nenapovedano oz. po naročilu. Naš odzivni čas je isti dan oz. največ dve uri. Prav tako se opravljajo kontrole prisotnosti droge v telesu na delovnem mestu

Go to VROČANJE POŠTE

VROČANJE POŠTE

Posedujem dovoljenje Ministrstva za pravosodje za vročanje sodnih ter drugih pošiljk. Za podjetja vročamo pošto v pravdnih postopkih v zvezi z delovnimi ali sodnimi spori. Vročamo odpovedi pogodb, pozive na zagovore, ter ostalo nujno pošto, katera mora biti nujno vročena v skladu z zakonom in TAKOJ.

Go to PREVERITEV PREMOŽENJA V IZVRŠILNEM POSTOPKU

PREVERITEV PREMOŽENJA V IZVRŠILNEM POSTOPKU

Na podlagi detektivske licence preverim dolžnika za pripravo izvršilnega postopka. Za učinkovit rubež ter hitro realizacijo pridobim podatke o lastništvu nepremičnin na območju Slovenije, o lastništvu premičnin, o zaposlitvi ter o prebivališču, lastništvu plovil ter drugega premoženja, kateri se ugotovi z delom na terenu.

Go to DELO V TUJINI

DELO V TUJINI

V tujini za Vas preverjamo dejansko stanje Vaših novih poslovnih partnerjev, preverimo njihov obstoj ter njihovo verodostojnost. Preverite s kom boste sodelovali v prihodnje doma in v tujini.

ZVESTOBA DELAVCEV PRI IZVAJANJU KONKURENČNE KLAVZULE

Imate zaposlene, kateri zraven svojega dela v podjetju opravljajo še iste storitve doma ali v prostem času? Na terenu se preveri dejansko stanje in se ugotovi ali se Vam povzroča poslovna škoda, saj se velikokrat ugotovi, da isto delo delajo za svoj račun s službenimi sredstvi.

NADZOR DELOVNEGA PROCESA

Ugotavljamo tatvine, iščemo ukradene predmete, kateri izvirajo iz kaznivih dejanj in jih pridobimo na črnem trgu. Prav tako preverjamo potnike ali delujejo v skladu z dejanskim planom dela ter resničnostjo podatkov v poročilih. Preprečujemo kraje ter opravljamo razgovore v smeri ugotavljanja storilcev.

PRIDOBIVANJE DOKAZNIH GRADIV V RAZLIČNIH POSTOPKIH PRI ORGANIH

Če imate spore pred pravosodnimi organi in ne veste kako pridobiti dokaze za dokazovanje, se obrnite na nas. Naši dokazi v nepremičninskem, gospodarskem, zapuščinskem ali osebnem sporu bodo glavni dokaz na sodišču

ODKRIVANJE GOSPODARSKE KRIMINALITETE

Odkrivamo tatvine, goljufije, kraje v podjetjih, kraje trgovskih potnikov itd.

POIZVEDBE O PRIVATNIH ZADEVAH

Pri tem je mišljen nadzor otrok v prostem času, nadzor moža ali žene (predvsem nezvestoba).

PROTISLUšNI PREGLED PROSTOROV

S posebno napravo ter natančnostjo odkrivamo prisluškovalne naprave in kamere v poslovnih prostorih, doma in tudi v tujini.

ISKANJE LEASING PREDMETOV – DELO ZA BANČNE USTANOVE

Za leasing hiše in banke iščemo premoženje, avtomobile ter prevzemamo na podlagi pooblastila predmete kateri izhajajo iz kreditnih ter leasing pogodb. Prevzamemo, zamenjamo ključavnice uredimo dokumentacijo in prevzamemo predmet v pravno posest lastnika. 18 let izkušenj.

VARNOSTNA PROBLEMATIKA

S pogodbeno varnostno agencijo, Vam izdelamo varnostni načrt ter uredimo zasebno varovanje ali escort doma ali v tujini. Z vami tudi odpotujemo in poskrbimo za vašo varnost ter varnost najbližjih in vašega premoženja.

ODVETNIŠKE PISARNE IN IZVRŠITELJI

Za odvetniške pisarne in izvršitelje opravljamo enkratne naloge, katere naročijo odvetniške pisarne za svoje stranke, zaradi kakovostnejšega dela ter reševanje njihove problematike.

Sem diplomirana ekonomistka s 20 letnimi izkušnjami. Se detektivka z licenco št. 101 in od leta 2008 tudi pooblaščena vročevalka Ministrstva za pravosodje za vročanje pravdnih ter kazenskih pošiljk. Svojo detektivsko dejavnost vršim za pravne in fizične osebe na področju celotne Slovenije.

Zaupanje poslovnih partnerjev sem si pričela pridobivati že leta 2001. Skozi vsa ta leta sem bila na trgu zelo aktivna pri iskanju novih poslovnih partnerjev. V vseh teh letih se jih je nabralo zelo veliko, saj moje storitve koristi že preko 250 pravnih in fizičnih oseb iz vse Slovenije. Moje storitve so strogo zaupne narave in jih varujem v skladu z veljavno zakonodajo, kar pomeni, da skrbno varujem poslovne skrivnosti in dokumentacijo vodim v skladu z zakonodajo, saj smo detektivi redno preverjani strani Ministrstva ter Inšpektorata.